Voor een juiste weergave van de site dient u javascript in te schakelen
Login voor leden
email
password

UHSK voor Beter Onderwijs (UBO)


De onderwijscommissie van de UHSK richt zich op allerlei onderwijsgerelateerde zaken en organiseren activiteiten om het onderwijs leuker en beter te maken. Dit zijn dan voornamelijk excursies en tentamentrainingen. Op deze manier hoopt de commissie het studeren op een inhoudelijke manier leuker te maken.

 

Elk blok organiseert de commissie een excursie die speciaal is afgestemd op een eerstejaarsvak. Ook krijgen eerstejaarsstudenten bij de tentamentrainingen een goed idee over hoe je een tentamen aan moet pakken en hoe je het beste kan leren.

 

De UHSK voor Beter Onderwijs houdt zich ook bezig met het verbeteren van het onderwijs. Zo organiseren ze verschillende cursuspanels waarbij studenten na een cursus met de docent in gesprek kunnen gaan over wat er beter kan aan een cursus. Tevens wordt er elk jaar een Onderwijsevaluatiedag georganiseerd waarbij studenten hun onderwijsvisies kunnen delen met docenten.

 

Ten slotte houdt de commissie zich bezig met het voordragen van een docent voor de docentenprijs van de universiteit. In 2011-2012 werd bijvoorbeeld Laurien Crump voorgedragen voor de Docenttalentprijs, die zij uiteindelijk ook zou winnen.

 

Leden:

Engelina Kuiken   - Voorzitter
Stefan van Nieuwenhuizen   -   Secretaris
Sander Rozendaal   - Penningmeester
Pepijn Hoekstra  - Commissaris Docentprijs
Jacob Uwland   -  Commissaris PR
Richie Tessensohn  - Commissaris Activiteiten

 

Contact:

ubo@uhsk.nl

 

Laatste nieuws

Historicidagen 2017

In augustus 2017 worden de Historicidagen georganiseerd: drie dagen vol met lezingen, debatten en workshops om de samenwerking tussen alle soorten (kunst)historici te bevorderen, de diversiteit en dynamiek van de historische praktijk te tonen en nieuwe inspiratie op te doen. Deel jouw expertise, project of passie en werk mee aan de inhoud van het programma. Stuur je voorstel in vóór 15 januari 2017. 

Waarom Historicidagen? 
Historici staan midden in de samenleving. Maar hoe goed kennen historici uit verschillende maatschappelijke domeinen elkaar? Om de samenwerking tussen alle soorten historici te bevorderen, nam
KNHG, de beroepsorganisatie van Nederlandse historici, het initiatief tot de Historicidagen. Ook de UHSK helpt mee met het organiseren van de Historicidagen. 

Wat zijn de Historicidagen? 
De Historicidagen zijn een driejaarlijks terugkerende ontmoeting in de ruimste zin van het woord: markt, beurs, arena, congres. Hier vind je een staalkaart van het historisch bedrijf en kan je meepraten over de frontlijnen en uitdagingen in het actuele historische debat.

Voor wie zijn de Historicidagen?
De Historicidagen staan open voor allen die beroepsmatig met het verleden bezig zijn: docenten, studenten, medewerkers van archieven, musea en andere erfgoedinstellingen, zelfstandig ondernemers, onderzoekers en andere historische professionals. 

Werk mee aan het programma van de Historicidagen 2017
Het programma van de Historicidagen biedt een breed scala aan plenaire lezingen, presentaties, debatten, manifestaties en voorstellingen. Daarnaast is er ruimte voor een groot aantal parallelsessies (2 uur) waarin historici hun eigen werk kunnen presenteren.

Deel je expertise, projecten, ideeën of vragen en stuur vóór 15 januari 2017 een voorstel naar de Programmacommissie. Je kan een individueel paper indienen, maar je kan ook als groep of organisatie een idee voor een hele parallelsessie inzenden. Kijk voor de spelregels op de website.

Kosten
Bij early bird registratie vóór 15 mei 2017 is de toegangsprijs voor de Historicidagen €100, voor studenten/promovendi €50, inclusief koffie, thee, lunch en een feestelijke avond met muziek. Na 15 mei 2017 zijn de toegangsprijzen respectievelijk €130 en €80.

KNHG-leden krijgen korting: bij registratie voor 15 mei 2017 is de toegangsprijs €80; voor studenten/promovendi leden €35. Na 15 mei 2017 betalen KNHG-leden respectievelijk €110; studenten €65.

Vragen? Aarzel niet contact op te nemen met Marijke Huisman, projectsecretaris Historicidagen, marijke.huisman@huygens.knaw.nl 

 

Klik hier voor de website van de Historicidagen.

Lees meer >
09-05-2017

Advertentie