Voor een juiste weergave van de site dient u javascript in te schakelen
Login voor leden
email
password

Externe verbanden


Naast de eigen commissies is de Utrechtse Historische Studentenkring ook lid van enkele nationale en internationale organisaties die activiteiten organiseren speciaal voor geschiedenisstudenten. Hieronder een overzicht:

 

Studieverenigingen Geschiedenis Nederland (SGN)

Naast Utrecht kan je in Nederland geschiedenis studeren in Amsterdam, Leiden, Rotterdam, Groningen en Nijmegen. Al deze verschillende steden hebben ook een eigen studievereniging voor geschiedenisstudenten. Deze verenigingen zijn aangesloten bij SGN. SGN functioneert als een klankbord om ervaringen met elkaar te delen en tips te geven om ieders vereniging op bepaalde gebieden te verbeteren. Bovendien wordt er jaarlijks een SGN-dag georganiseerd, waar de plaatselijke studievereniging een programma samenstelt met zowel studie-inhoudelijke als gezelligheidsactiviteiten om studenten van heel Nederland met elkaar in contact te laten komen. De Facebookpagina van SGN is hier te vinden, voor de website, klik hier.

 

International Students of History Association (ISHA)

ISHA is een internationale organisatie voor en door geschiedenisstudenten. De organisatie bestaat uit lokale ‘secties’ waarvan Utrecht er één is. Jaarlijks worden er verschillende seminars georganiseerd, waaronder een nieuwjaarsseminar in de kerstvakantie en een grote conferentie tijdens het zomerreces. Het bijwonen van een van deze seminars is een leuke en vooral goedkope manier om andere steden te leren kennen, internationale contacten op te doen en andere visies te horen op de geschiedschrijving. Klik hier voor meer informatie over activiteiten van ISHA.

 

VIDIUS

VIDIUS studentunie is de belangenbehartiger van alle studenten in Utrect. Ze hebben contact met de gemeente Utrecht, de UU en HU om de stem van de Utrechtse student te vertegenwoordigen op verschillende gebieden. Dit gaat voornamelijk om de gebieden van huisvesting, OV, werk en inkomen, sport en cultuur. Iedere student kan bij VIDIUS terecht met vragen over het hoger onderwijs. VIDIUS bied bovendien gratis juridisch advies via VIDIUS Rechtshulp. Klik hier voor meer informatie over VIDIUS

 

Studieverenigingen Overleg (SVO) Geesteswetenschappen

Naast verbanden met andere Nederlandse en internationale studieverenigingen geschiedenis, heeft de UHSK ook contacten binnen de Faculteit Geesteswetenschappen. Hieruit ontstaan samenwerkingsverbanden die ervoor zorgen dat bepaalde activiteiten georganiseerd kunnen worden, denk bijvoorbeeld aan de Let's Go-feesten. Om te zorgen dat de verschillende studieverenigingen zo goed mogelijk functioneren binnen de faculteit, wordt er eens in de 6 tot 8 weken een Studieverenigingen Overleg Geesteswetenschappen, afgekort SVO, georganiseerd. Hier komen afgevaardigden van de verschillende besturen binnen geesteswetenschappen samen om verschillende thema’s te bespreken. Op de agenda staan onder andere onderwijs, sponsoring, huisvesting en loopbaanoriëntatie. Heb je interesse in deze commissies of wil je meer weten over het SVO? Kom een keer langs op de UHSK-kamer of stuur een mail naar info@uhsk.nl !

 

 

 

Laatste nieuws

Historicidagen 2017

In augustus 2017 worden de Historicidagen georganiseerd: drie dagen vol met lezingen, debatten en workshops om de samenwerking tussen alle soorten (kunst)historici te bevorderen, de diversiteit en dynamiek van de historische praktijk te tonen en nieuwe inspiratie op te doen. Deel jouw expertise, project of passie en werk mee aan de inhoud van het programma. Stuur je voorstel in vóór 15 januari 2017. 

Waarom Historicidagen? 
Historici staan midden in de samenleving. Maar hoe goed kennen historici uit verschillende maatschappelijke domeinen elkaar? Om de samenwerking tussen alle soorten historici te bevorderen, nam
KNHG, de beroepsorganisatie van Nederlandse historici, het initiatief tot de Historicidagen. Ook de UHSK helpt mee met het organiseren van de Historicidagen. 

Wat zijn de Historicidagen? 
De Historicidagen zijn een driejaarlijks terugkerende ontmoeting in de ruimste zin van het woord: markt, beurs, arena, congres. Hier vind je een staalkaart van het historisch bedrijf en kan je meepraten over de frontlijnen en uitdagingen in het actuele historische debat.

Voor wie zijn de Historicidagen?
De Historicidagen staan open voor allen die beroepsmatig met het verleden bezig zijn: docenten, studenten, medewerkers van archieven, musea en andere erfgoedinstellingen, zelfstandig ondernemers, onderzoekers en andere historische professionals. 

Werk mee aan het programma van de Historicidagen 2017
Het programma van de Historicidagen biedt een breed scala aan plenaire lezingen, presentaties, debatten, manifestaties en voorstellingen. Daarnaast is er ruimte voor een groot aantal parallelsessies (2 uur) waarin historici hun eigen werk kunnen presenteren.

Deel je expertise, projecten, ideeën of vragen en stuur vóór 15 januari 2017 een voorstel naar de Programmacommissie. Je kan een individueel paper indienen, maar je kan ook als groep of organisatie een idee voor een hele parallelsessie inzenden. Kijk voor de spelregels op de website.

Kosten
Bij early bird registratie vóór 15 mei 2017 is de toegangsprijs voor de Historicidagen €100, voor studenten/promovendi €50, inclusief koffie, thee, lunch en een feestelijke avond met muziek. Na 15 mei 2017 zijn de toegangsprijzen respectievelijk €130 en €80.

KNHG-leden krijgen korting: bij registratie voor 15 mei 2017 is de toegangsprijs €80; voor studenten/promovendi leden €35. Na 15 mei 2017 betalen KNHG-leden respectievelijk €110; studenten €65.

Vragen? Aarzel niet contact op te nemen met Marijke Huisman, projectsecretaris Historicidagen, marijke.huisman@huygens.knaw.nl 

 

Klik hier voor de website van de Historicidagen.

Lees meer >
09-05-2017

Advertentie