Voor een juiste weergave van de site dient u javascript in te schakelen
Login voor leden
email
password

Externe verbanden


Naast de eigen commissies is de Utrechtse Historische Studentenkring ook lid van enkele nationale en internationale organisaties die activiteiten organiseren speciaal voor geschiedenisstudenten. Hieronder een overzicht:

 

Studieverenigingen Geschiedenis Nederland (SGN)

Naast Utrecht kan je in Nederland geschiedenis studeren in Amsterdam, Leiden, Rotterdam, Groningen en Nijmegen. Al deze verschillende steden hebben ook een eigen studievereniging voor geschiedenisstudenten. Deze verenigingen zijn aangesloten bij SGN. SGN functioneert als een klankbord om ervaringen met elkaar te delen en tips te geven om ieders vereniging op bepaalde gebieden te verbeteren. Bovendien wordt er jaarlijks een SGN-dag georganiseerd, waar de plaatselijke studievereniging een programma samenstelt met zowel studie-inhoudelijke als gezelligheidsactiviteiten om studenten van heel Nederland met elkaar in contact te laten komen. De Facebookpagina van SGN is hier te vinden, voor de website, klik hier.

 

International Students of History Association (ISHA)

ISHA is een internationale organisatie voor en door geschiedenisstudenten. De organisatie bestaat uit lokale ‘secties’ waarvan Utrecht er één is. Jaarlijks worden er verschillende seminars georganiseerd, waaronder een nieuwjaarsseminar in de kerstvakantie en een grote conferentie tijdens het zomerreces. Het bijwonen van een van deze seminars is een leuke en vooral goedkope manier om andere steden te leren kennen, internationale contacten op te doen en andere visies te horen op de geschiedschrijving. Klik hier voor meer informatie over activiteiten van ISHA.

 

VIDIUS

VIDIUS studentunie is de belangenbehartiger van alle studenten in Utrect. Ze hebben contact met de gemeente Utrecht, de UU en HU om de stem van de Utrechtse student te vertegenwoordigen op verschillende gebieden. Dit gaat voornamelijk om de gebieden van huisvesting, OV, werk en inkomen, sport en cultuur. Iedere student kan bij VIDIUS terecht met vragen over het hoger onderwijs. VIDIUS bied bovendien gratis juridisch advies via VIDIUS Rechtshulp. Klik hier voor meer informatie over VIDIUS

 

Studieverenigingen Overleg (SVO) Geesteswetenschappen

Naast verbanden met andere Nederlandse en internationale studieverenigingen geschiedenis, heeft de UHSK ook contacten binnen de Faculteit Geesteswetenschappen. Hieruit ontstaan samenwerkingsverbanden die ervoor zorgen dat bepaalde activiteiten georganiseerd kunnen worden, denk bijvoorbeeld aan de Let's Go-feesten. Om te zorgen dat de verschillende studieverenigingen zo goed mogelijk functioneren binnen de faculteit, wordt er eens in de 6 tot 8 weken een Studieverenigingen Overleg Geesteswetenschappen, afgekort SVO, georganiseerd. Hier komen afgevaardigden van de verschillende besturen binnen geesteswetenschappen samen om verschillende thema’s te bespreken. Op de agenda staan onder andere onderwijs, sponsoring, huisvesting en loopbaanoriëntatie. Heb je interesse in deze commissies of wil je meer weten over het SVO? Kom een keer langs op de UHSK-kamer of stuur een mail naar info@uhsk.nl !

 

 

 

Laatste nieuws

Ledenkorting theatervoorstelling over de ‘founding fathers’ van Nederland

 In 2018 is het precies 450 jaar geleden dat de Tachtigjarige Oorlog begon. Theatergroep Aluin speelt aan de vooravond van dit herdenkingsjaar de voorstelling: ‘1609 Staakt het vuren’. Het is de eerste keer dat er theater wordt gemaakt over deze belangrijke periode in de Nederlandse ontstaansgeschiedenis. De meeslepende geschiedenisthriller gaat op 22 december in première in Theater Kikker in Utrecht. 

De dynamische voorstelling van Aluin gaat over de helden van de opstand tegen Spanje: legerleider Maurits en staatsman Johan Van Oldenbarnevelt. ‘1609 Staakt het vuren’ zoomt in op de wapenstilstand van 1609 tot 1621 tussen Nederland en Spanje. De rust op het slagveld is het startsein voor grote onrust binnen de muren van de republiek der zeven verenigde Nederlanden. De hoofdrolspelers komen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Wie trekt aan het langste eind? 

Schrijver Erik Snel vond het hoog tijd voor een theatertekst over de ontstaansgeschiedenis van Nederland: “We kennen onze eigen geschiedenis niet. Wie waren onze ‘founding fathers’ ? Waar refereert Mark Rutte aan als hij zegt dat hij “naar de sfeer van de Gouden Eeuw terug wil”? We hebben verhalen nodig om de geschiedenis in ons bewustzijn te krijgen. Juist nu, in tijden dat er veel rumoer is over identiteit en de zwarte bladzijdes uit onze geschiedenis, is het van belang om te weten hoe het precies in het verleden gegaan is.” 

Met veel humor, enthousiasme en verbazing brengen de jonge acteurs van Aluin de geschiedenis tot leven. ‘1609 Staakt het vuren’ speelt van 21 december tot en met 30 december in Theater Kikker in Utrecht. 

Met de UHSK hebben wij de mogelijkheid om gebruik te maken van een groepsactie die Aluin speciaal voor ons in het leven heeft geroepen. Als wij met een groep van minimaal 10 personen gaan, betalen wij slechts 14 euro voor een kaartje. Mocht je hier interesse in hebben, mail ons dan op info@uhsk.nl en vermeldt hierbij in ieder geval je naam. 

Lees meer >
29-11-2017

Advertentie