Voor een juiste weergave van de site dient u javascript in te schakelen
Login voor leden
email
password

Ereleden


De Utrechtse Historische Studentenkring kent de titel Erelid toe aan mensen die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. Hieronder volgt een overzicht.

 

 

Mr. J.J. (Johannes Jacobus) Beyerman (1901-1982)  Was één van de oprichters van de UHSK. Na zijn studie was de heer Beyerman van 1934 tot 1966 werkzaam als stadsarchivaris in Dordrecht. Over Dordrecht heeft hij een  aantal boeken gepubliceerd, zoals De historische schoonheid van Dordrecht (1943) en Dordrecht in oude ansichten (1967).

 

 

 

 

 

Prof. Dr. C.D.J. (Coenraad Dirk Jan) Brandt (1897-1966)

Was als buitengewoon hoogleraar in de Geschiedenis van de Twintigste Eeuw verbonden aan het Instituut Geschiedenis van de Universiteit Utrecht. Hier maakte hij de studie der contemporaine geschiedenis voor het eerst tot een universitaire discipline. 

 C.D.J. Brandt overhandigt Prins Bernhard in 1965 de eerste grammofoonplaat van ‘Nederland 1940-1945’ (Nationaal Archief, Den Haag)

 

 

 


 

Drs. M.A.M. (Margreet) van Brink (1926-2011)
Veel archiefmateriaal uit de jaren ’40 en het verenigingsleven van de UHSK is dankzij Margreet van Brink bewaard gebleven. Van Brink heeft verder het onderwijs in de Russische taal in Nederland grootgebracht, een groot deel van haar werkzame leven doceerde zij         Russisch. In 2007 werd zij Erelid.

 


 

 

 

 

 

Prof. Dr. H.W. (Hermann Walther) von der Dunk (1928-heden)
  Was praeses van de UHSK in het jaar 1954-1955 en is nu emeritus hoogleraar Cultuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Jaarlijks organiseert de UHSK speciaal voor Hermann von der Dunk de ‘Von der Dunk-lezing’, doorgaans is de lezing in mei. Sinds 2004 is hij   Erelid.

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. P.C.A. (Pieter Catharinus Arie) Geyl (1887-1966)
Was van 1936 tot 1958 als hoogleraar Algemene en Vaderlandse Geschiedenis na de Middeleeuwen verbonden aan de Universiteit Utrecht. Zijn bekendste werk is De Geschiedenis van de Nederlandsche stam, dat bestaat uit zes delen die tussen 1930 en 1962 werden   gepubliceerd.

 

Pieter Geyl (1887-1966) 

 

 

 

 

 

 


Hèlen HeskesAlbum weergeven
Heeft eigenhandig zorggedragen voor de totstandkoming van de UHSK-inventaris. Deze archiefinventaris beslaat de periode 1926 tot 1991. Heskes stelde deze inventaris op tijdens haar bestuursjaar (1996-1997) en jaren later besprak men haar werk nog steeds. In 2009 werd besloten om de indeling van Heskes over te brengen naar het Utrechts Archief vanwege het nijpende tekort aan ruimte op de UHSK-kamer. Sindsdien gingen er ook stemmen op om Heskes het erelidmaatschap aan te bieden voor haar toewijding destijds. In februari 2014 was het zo ver. Na een dankspeech verkreeg Heskes officieel haar erelidmaatschapsoorkonde in Café De Stadsgenoot, de stamkroeg des UHSK.


 

Prof. dr. T.S. (Taeke Sjoerd) Jansma (1904-1992)

Was één van de oprichters van de UHSK in 1926. In 1932 promoveerde hij in Utrecht, een van zijn vrienden – en medeoprichter van de UHSK – J.J. Beyerman was aanwezig bij zijn promotiediner. In 1950 volgde Jansma prof. dr. N.W. Posthumus op en werd hij zelf hoogleraar in de economische en sociale geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. In 1974 ging hij zelf met emeritaat.


Lees hier het in memoriam dat door dr. Th. Van Tijn en P.C. Jansen werd geschreven bij zijn overlijden in 1992. Bron: BMGN, 107 (1992) afl. 2, 285-286.

 

Mocht u meer over de heer Jansma willen weten dan kunt u raadplegen: T.S. Jansma, Tekst en Uitleg. Historische opstellen aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de universiteit van Amsterdam (Den Haag 1974), XIII-XXV.

Taeke Sjoerd Jansma ca. 1945 (Gemeentearchief Rotterdam)

 

 

 

 

 

Prof. Dr. B.H. (Bernard Hendrik) Slicher van Bath (1910-2004)

Hoogleraar Sociale en Economische Geschiedenis in Groningen en buitengewoon hoogleraar Agrarisch-economische en –sociale Geschiedenis in Wageningen.

Slicher van Bath, 1983

 


 

 

 

 

Dr. Dom. A.J.A. (Arnoldus )Smits o.s.b. (‘Pater Smits’) (1914-2005)
Studeerde in de jaren ’40 aan het Instituut Geschiedenis en was actief UHSK-lid. Onder leiding van Pieter Geyl promoveerde hij in 1950 aan de Universiteit van Utrecht met een proefschrift getiteld De scheuring van het Verenigd Koninkrijk en de houding van het Vlaamse land in 1830. ‘Pater Smits’ is Erelid sinds 1951.


Dr. Dom. Smits tussen Broeder Frans De Vries (links) en Dom. Eligius Dekkers (rechts). Datum foto onbekend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Jkvr. J.M. (Johanna Maria) van Winter (1927-heden)
Was als hoogleraar Middeleeuwen verbonden aan het Instituut Geschiedenis en organiseerde vele excursies en stadswandelingen voor studenten. In 1979 werd zij benoemd tot hoogleraar en in 1989 ging ze met emeritaat. Sinds 1967 is Marietje Erelid.

J.M. van Winter (1927-heden)

 

 

 

 

 

 

 

Rudi van Maanen

Was bestuur het 41ste  bestuur van 1967 tot 1968, vlak voor de marxistische periode. Dankzij de gezamelijke inspanningen van het 41ste  bestuur zijn de bestuurspenningen der UHSK behouden gebleven, daar deze anders hoogstwaarschijnlijk met het archief vernietigd zouden zijn. Rudi van Maanen heeft de penning aan het universiteitsmuseum geschonken en is op 25 juni ingehuldigd als erelid des UHSK wegens bewezen diensten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susien Lenselink

Was bestuur het 41ste  bestuur van 1967 tot 1968, vlak voor de marxistische periode. Dankzij de gezamelijke inspanningen van het 41ste  bestuur zijn de bestuurspenningen der UHSK behouden gebleven, daar deze anders hoogstwaarschijnlijk samen met het archief vernietigd zouden zijn. Tijdens het zestiende lustrum heeft Susien Lenselink de penning weer aan de UHSK teruggegeven en is op 25 juni ingehuldigd als erelid des UHSK wegens bewezen diensten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wim Lenselink

Was bestuur het 41ste  bestuur van 1967 tot 1968, vlak voor de marxistische periode. Dankzij de gezamelijke inspanningen van het 41ste  bestuur zijn de bestuurspenningen der UHSK behouden gebleven, daar deze anders hoogstwaarschijnlijk met het archief vernietigd zouden zijn. Tijdens het zestiende lustrum heeft Wim Lenselink de penning weer aan de UHSK teruggegeven en is op 25 juni ingehuldigd als erelid des UHSK wegens bewezen diensten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Janssen

Was bestuur het 41ste  bestuur van 1967 tot 1968, vlak voor de marxistische periode. Dankzij de gezamelijke inspanningen van het 41ste  bestuur zijn de bestuurspenningen der UHSK behouden gebleven, daar deze anders hoogstwaarschijnlijk met het archief vernietigd zouden zijn. Hans Janssen heeft de penning weer aan de UHSK terug gegeven en is op 25 juni ingehuldigd als erelid des UHSK wegens bewezen diensten.  

 

Laatste nieuws

Ledenkorting theatervoorstelling over de ‘founding fathers’ van Nederland

 In 2018 is het precies 450 jaar geleden dat de Tachtigjarige Oorlog begon. Theatergroep Aluin speelt aan de vooravond van dit herdenkingsjaar de voorstelling: ‘1609 Staakt het vuren’. Het is de eerste keer dat er theater wordt gemaakt over deze belangrijke periode in de Nederlandse ontstaansgeschiedenis. De meeslepende geschiedenisthriller gaat op 22 december in première in Theater Kikker in Utrecht. 

De dynamische voorstelling van Aluin gaat over de helden van de opstand tegen Spanje: legerleider Maurits en staatsman Johan Van Oldenbarnevelt. ‘1609 Staakt het vuren’ zoomt in op de wapenstilstand van 1609 tot 1621 tussen Nederland en Spanje. De rust op het slagveld is het startsein voor grote onrust binnen de muren van de republiek der zeven verenigde Nederlanden. De hoofdrolspelers komen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Wie trekt aan het langste eind? 

Schrijver Erik Snel vond het hoog tijd voor een theatertekst over de ontstaansgeschiedenis van Nederland: “We kennen onze eigen geschiedenis niet. Wie waren onze ‘founding fathers’ ? Waar refereert Mark Rutte aan als hij zegt dat hij “naar de sfeer van de Gouden Eeuw terug wil”? We hebben verhalen nodig om de geschiedenis in ons bewustzijn te krijgen. Juist nu, in tijden dat er veel rumoer is over identiteit en de zwarte bladzijdes uit onze geschiedenis, is het van belang om te weten hoe het precies in het verleden gegaan is.” 

Met veel humor, enthousiasme en verbazing brengen de jonge acteurs van Aluin de geschiedenis tot leven. ‘1609 Staakt het vuren’ speelt van 21 december tot en met 30 december in Theater Kikker in Utrecht. 

Met de UHSK hebben wij de mogelijkheid om gebruik te maken van een groepsactie die Aluin speciaal voor ons in het leven heeft geroepen. Als wij met een groep van minimaal 10 personen gaan, betalen wij slechts 14 euro voor een kaartje. Mocht je hier interesse in hebben, mail ons dan op info@uhsk.nl en vermeldt hierbij in ieder geval je naam. 

Lees meer >
29-11-2017

Advertentie