Voor een juiste weergave van de site dient u javascript in te schakelen
Login voor leden
email
password

Comité van Aanbeveling


In het Comité van Aanbeveling van de Utrechtse Historische Studentenkring zitten personen uit de academische wereld, de journalistiek en het bedrijfsleven die de doelstellingen van de UHSK ondersteunen, namelijk het aanbieden van zowel studie-inhoudelijke als sociale activiteiten aan geschiedenisstudenten in Utrecht. Op deze manier kunnen studenten, geschiedkundige instellingen, bedrijven en andere contacten zien dat de activiteiten van de UHSK breed gedragen worden.

 

Op dit moment is de UHSK bezig om zich te focussen op de carrièreperspectieven van geschiedenisstudenten. Het Comité van Aanbeveling speelt daarin als het externe gezicht van de 

vereniging een belangrijke rol. Eens in de vijf jaar wordt het Comité van Aanbeveling vernieuwd. Het huidige comité bestaat sinds 2013.

 

Prof. Dr. L.J. (Leen) Dorsman

Bijzonder hoogleraar universiteitsgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Doceert historiografie en theorie van de geschiedenis. Daarnaast is Dorsman de huidige onderwijsdirecteur van het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis en zit bij in de reactie van het Tijdschrift van Geschiedenis.

 

 

Prof. Dr. H.W. (Hermann) von der Dunk

Emeritus hoogleraar cultuur geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Auteur van ‘De Verdwijnende Hemel. Over de cultuur van Europa in de twintigste eeuw’. Von der Dunk was praeses van de UHSK van 1954 tot 1955 en is erelid sinds 2004.

 

 

 

 

Prof.Dr. M. (Maarten) van Rossem

Maarten van Rossem is emeritus hoogleraar Amerikanistiek aan de Universiteit Utrecht. Tegenwoordig treedt hij nog vaak op in de media (Pauw en Witteman, De Wereld Draait Door) en heeft hij zijn eigen blad ‘Maarten!’. Daarnaast is hij auteur van verschillende boeken, onder andere ‘Amerika: voor en tegen’ en ‘Heeft geschiedenis nut?’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. M. (Maarten) Prak

Hoogleraar economische en sociale geschiedenis bij de afdeling Economische en Sociale Geschiedenis van het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis te Utrecht. Prak was betrokken bij het programma ‘De Gouden Eeuw’ als wetenschappelijk adviseur en is daarna honorair conservator geschiedenis bij het Rijksmuseum. Prak is zelf in de jaren ’70 lid geweest van de UHSK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. G.J. (Bert) van der Zwaan
Is sinds 2011 Rector Magnificus van de Universiteit Utrecht. Studeerde geologie aan de Vrije Universiteit en de Universiteit Utrecht, en promoveerde in Utrecht. Hij is paleontoloog van origine, maar zijn academisch werk is sterk interdisciplinair van aard en ontwikkelde zich al snel in de richting van de biogeologie. Van der Zwaan stond aan de basis van de oprichting van het Darwincentrum voor Biogeologie. De ontwikkeling van mileu- en klimaatsystemen staat centraal in zijn onderzoek. Van der Zwaan initieerde tal van grootschalige wetenschappelijke programma’s en was sterk betrokken bij de voorbereiding voor het FES-programma Kennis voor Klimaat.

 

Mw. Drs. A.M. (Agnes) Jongerius

Afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht in sociale en economische geschiedenis. Tussen 2005 en 2012 de eerste vrouwelijke voorzitter van de Vakcentrale FNV. Speelde jarenlang een belangrijke rol bij de onderhandelingen tussen de sociale partners en de Nederlandse regering. In de jaren ’70 was Jongerius actief lid van de UHSK. Momenteel is zij weer terug bij de Universiteit Utrecht als onderzoekster bij het kenniscentrum Instituties van de Open Samenleving (IOS) verbonden aan de faculteit Geesteswetenschappen.

 

 

 

 

 

 

Dhr. B (Boris) van der Ham

Zat van 2002 tot 2012 in de Tweede Kamer voor D66. Sinds november 2012 is hij voorzitter van het Humanistisch Verbond. In 2005 was Van der Ham samen met Kamerleden van GroenLinks en PvdA de opsteller van het initiatiefwetsvoorstel dat in dat jaar leidde tot het eerste Nederlandse referendum in tweehonderd jaar: het referendum over de Europese Grondwet. Van der Ham schreef  in 2012 het boek ‘De vrije moraal’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dhr. C. (Charles) Groenhuijsen

Was tussen 1996 en 2006 buitenlandcorrespondent voor de Nederlandse Omroep, zowel voor de televisie als voor de radio. In die rol interviewde Groenhuijsen ondermeer Bill Clinton en George Bush. Daarnaast versloeg hij als presentator van actualiteitenprogramma NOVA onder andere de Golfoorlog en de val van de Berlijnse Muur. Tegenwoordig is Groenhuijsen zelfstandig schrijven en auteur van diverse boeken waaronder ‘Leve Nederland’ (over de Nederlandse maatschappij in de 21e eeuw) en ‘Hoera een nieuwe president’(over de verkiezingen van 2008 in de Verenigde Staten). Groenhuijsen was lid van de UHSK van 1973 tot 1977.

 

Laatste nieuws

Historicidagen 2017

In augustus 2017 worden de Historicidagen georganiseerd: drie dagen vol met lezingen, debatten en workshops om de samenwerking tussen alle soorten (kunst)historici te bevorderen, de diversiteit en dynamiek van de historische praktijk te tonen en nieuwe inspiratie op te doen. Deel jouw expertise, project of passie en werk mee aan de inhoud van het programma. Stuur je voorstel in vóór 15 januari 2017. 

Waarom Historicidagen? 
Historici staan midden in de samenleving. Maar hoe goed kennen historici uit verschillende maatschappelijke domeinen elkaar? Om de samenwerking tussen alle soorten historici te bevorderen, nam
KNHG, de beroepsorganisatie van Nederlandse historici, het initiatief tot de Historicidagen. Ook de UHSK helpt mee met het organiseren van de Historicidagen. 

Wat zijn de Historicidagen? 
De Historicidagen zijn een driejaarlijks terugkerende ontmoeting in de ruimste zin van het woord: markt, beurs, arena, congres. Hier vind je een staalkaart van het historisch bedrijf en kan je meepraten over de frontlijnen en uitdagingen in het actuele historische debat.

Voor wie zijn de Historicidagen?
De Historicidagen staan open voor allen die beroepsmatig met het verleden bezig zijn: docenten, studenten, medewerkers van archieven, musea en andere erfgoedinstellingen, zelfstandig ondernemers, onderzoekers en andere historische professionals. 

Werk mee aan het programma van de Historicidagen 2017
Het programma van de Historicidagen biedt een breed scala aan plenaire lezingen, presentaties, debatten, manifestaties en voorstellingen. Daarnaast is er ruimte voor een groot aantal parallelsessies (2 uur) waarin historici hun eigen werk kunnen presenteren.

Deel je expertise, projecten, ideeën of vragen en stuur vóór 15 januari 2017 een voorstel naar de Programmacommissie. Je kan een individueel paper indienen, maar je kan ook als groep of organisatie een idee voor een hele parallelsessie inzenden. Kijk voor de spelregels op de website.

Kosten
Bij early bird registratie vóór 15 mei 2017 is de toegangsprijs voor de Historicidagen €100, voor studenten/promovendi €50, inclusief koffie, thee, lunch en een feestelijke avond met muziek. Na 15 mei 2017 zijn de toegangsprijzen respectievelijk €130 en €80.

KNHG-leden krijgen korting: bij registratie voor 15 mei 2017 is de toegangsprijs €80; voor studenten/promovendi leden €35. Na 15 mei 2017 betalen KNHG-leden respectievelijk €110; studenten €65.

Vragen? Aarzel niet contact op te nemen met Marijke Huisman, projectsecretaris Historicidagen, marijke.huisman@huygens.knaw.nl 

 

Klik hier voor de website van de Historicidagen.

Lees meer >
09-05-2017

Advertentie