Voor een juiste weergave van de site dient u javascript in te schakelen
Login voor leden
email
password

Agenda


Symco: Diessymposium

datum: 05/03/2018
tijd: 10:30

Vaderlanden

Nationalisme, identiteit en migratie

Op 5 maart zal het diessymposium van de UHSK plaatsvinden.
Wie aan nationalisme denkt, denkt aan de natie en diens burgers. Je bent Nederlander, Duitser of Oezbeek en je ontleent je identiteit aan dit nationale label. Deze nationale identiteit levert je burgerschap op, en burgerschap resulteert vervolgens in rechten en plichten. Maar dit is niet altijd meer de standaardsituatie. In de afgelopen decennia is dit model onder druk komen te staan. Migratie, globalisering en een kosmopolitische tijdgeest problematiseren het beeld van het Vaderland.
Op deze editie van het UHSK-symposium vragen wij ons af hoe overlappende of juist conflicterende nationale loyaliteiten zich tot elkaar verhouden. Het programma bestaat uit vier lezingen en de dag zal worden afgesloten met een debat. Dr. Christiane Smit zal de dagvoorzitter zijn. De komende tijd zullen de sprekers worden geïntroduceerd op de Facebookpagina.
Het belooft een interessante dag te worden en dat voor maar €2,50! Dit is inclusief de lunch en uiteraard een kopje koffie, thee of vruchtensapje. Je kunt je inschrijven door te mailen naar symposiumcommissie@uhsk.nl en €2,50 over te maken naar NL39 INGB 0005 3603 14 t.a.v. UHSK onder vermelding van 'Diessymposium'.
Na afloop zal er een borrel zijn.

Groetjes,

De Symco

Lees meer >>

Advertentie