Voor een juiste weergave van de site dient u javascript in te schakelen
Login voor leden
email
password

Agenda


Departementsreis

datum: 29/01/2018
tijd: 09:00
Lees meer >>
Historicie: Fotomuseum
vrijdag 19 jan 2018 

English below -

Beste leden van allemaal!

Wij weten dat de tentamenweek een pijnlijk punt is voor jullie allen, daarom bieden wij HistoriCie graag een mooi vooruitzicht voor na deze onplezierige periode. Wij organiseren op vrijdag 19 januari namelijk een trip naar het fotografiemuseum in Rotterdam! Dit nationale museum voor de fotografie heeft een indrukwekkende collectie van maar liefst 5.5 miljoen beelden.

Wil je nou met ons mee op dit beeldige uitje, dan zijn er een aantal zaken die je in je fotografisch geheugen op zal moeten nemen:
- We verzamelen om 13:05 boven spoor 8 op Utrecht Centraal
- Je kan je aanmelden door een mailtje te sturen naar historicie.uhsk@gmail.com. Geef bij je aanmelding aan of je een museumjaarkaart hebt.
- Maak 3.00 over naar de UHSK: NL39 INGB 0005 3603 14.

---------------------------------------------------------------------------------------

Dear all of you,

We know the exams are awful, so that is why HistoriCie offers something to look forward to! We are organising a trip to the Museum for Photography in Rotterdam on Friday the 19th of January. This national Museum for Photography has an impressive collection of at least 5.5 million images.

If you’d like to come with us on this peculiar daytrip, there are some things you will have to remind in that photographic memory of yours:
- We will gather at 13:05 above platform 8 at Utrecht Central station
- You can sign up by mailing historicie.uhsk@gmail.com. Please notify us if you have a Museum Card.
- Please transfer 3.00 to the UHSK: NL39 INGB 0005 3603 14

Lees meer
Holocaust Memorial Day 2018
vrijdag 26 jan 2018 

Op 1 november 2005 riep Kofi Annan, toenmalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de bevrijdingsdatum van Auschwitz, 27 januari 1945, uit tot een herdenkingsdag: The Holocaust Memorial Day. Wereldwijd worden op Holocaust Memorial Day de slachtoffers herdacht van de Holocaust en andere genocides.

De Universiteit Utrecht heeft de afgelopen jaren prominent aandacht geschonken aan de Holocaust Memorial Day en zal daarom ook de aankomende herdenking niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op 26 januari 2018 organiseert de Utrechtse Historische Studentenkring (UHSK) – de studievereniging van de opleiding Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht – voor het college van Bestuur, zoals ieder jaar een dag met lezingen. 

Over het algemeen wordt aangenomen dat de Tweede Wereldoorlog startte op 1 september

1939 met de Duitse inval van Polen. Wat in de daaropvolgende jaren onder andere volgde was een massavernietiging en holocaust van en op Joden, Roma, Sinti en vele andere

minderheden. In de beginjaren na de Tweede Wereldoorlog, soms zelfs tot in de

tegenwoordige tijd, werd de rol van veel Oost-Europese landen in deze massavernietiging ontkend, ontkracht of gebagatelliseerd. Gedurende de Holocaust Memorial Day georganiseerd

door de Universiteit Utrecht en de UHSK op vrijdag 26 januari 2018 worden aan de hand van enkele casussen de redenen voor deze Holocaust-ontkenning of -ontwijking verder uitgediept.

 

De dag vindt plaats in de Aula van het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht: Domplein 29, 3512 JE Utrecht. De toegang is vrij. In verband met de catering zouden wij graag een aanmelding van u ontvangen. U kunt u aanmelden door een e-mail te sturen naar hmd.uhsk@gmail.com.

 

Programma:

 

09.00-09.45 uur: inloop met koffie en thee

 

09.45-10.00 uur: opening door rector magnificus van de Universiteit Utrecht prof. dr. Bert van der Zwaan

 

10.00-10.15 uur: introductie door dagvoorzitter em. prof. dr. M.F. Kramer (Universiteit Utrecht)

 

10.15-11.00 uur: Lezing dr. Liesbeth van de Grift (Universiteit Utrecht, Uglobe)

 

11.00-11.45 uur: Lezing dr. Karel Berkhoff (NIOD, Universiteit van Amsterdam)

 

11.45-12.45 uur: Lunch

 

12.45-13.30 uur: Lezing Nicolaas Kraft van Ermel (Rijksuniversiteit Groningen, Nederland-Rusland Centrum)

 

13.30-14.15 uur: Lezing Olaf Tempelman (De Volkskrant)

 

14.15-14.45 uur: Discussie o.l.v. dr. Jolle Demmers (Universiteit van Utrecht)

 

14.45-15.00 uur: afsluiting

 

15.00-16.15 uur: borrel

Lees meer
pagina >   totaal items: 33

Advertentie