Voor een juiste weergave van de site dient u javascript in te schakelen
Login voor leden
email
password

Agenda


Er zijn op dit moment geen agenda punten
Holocaust Memorial Day 2018
vrijdag 26 jan 2018 

Op 1 november 2005 riep Kofi Annan, toenmalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de bevrijdingsdatum van Auschwitz, 27 januari 1945, uit tot een herdenkingsdag: The Holocaust Memorial Day. Wereldwijd worden op Holocaust Memorial Day de slachtoffers herdacht van de Holocaust en andere genocides.

De Universiteit Utrecht heeft de afgelopen jaren prominent aandacht geschonken aan de Holocaust Memorial Day en zal daarom ook de aankomende herdenking niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op 26 januari 2018 organiseert de Utrechtse Historische Studentenkring (UHSK) – de studievereniging van de opleiding Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht – voor het college van Bestuur, zoals ieder jaar een dag met lezingen. 

Over het algemeen wordt aangenomen dat de Tweede Wereldoorlog startte op 1 september

1939 met de Duitse inval van Polen. Wat in de daaropvolgende jaren onder andere volgde was een massavernietiging en holocaust van en op Joden, Roma, Sinti en vele andere

minderheden. In de beginjaren na de Tweede Wereldoorlog, soms zelfs tot in de

tegenwoordige tijd, werd de rol van veel Oost-Europese landen in deze massavernietiging ontkend, ontkracht of gebagatelliseerd. Gedurende de Holocaust Memorial Day georganiseerd

door de Universiteit Utrecht en de UHSK op vrijdag 26 januari 2018 worden aan de hand van enkele casussen de redenen voor deze Holocaust-ontkenning of -ontwijking verder uitgediept.

 

De dag vindt plaats in de Aula van het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht: Domplein 29, 3512 JE Utrecht. De toegang is vrij. In verband met de catering zouden wij graag een aanmelding van u ontvangen. U kunt u aanmelden door een e-mail te sturen naar hmd.uhsk@gmail.com.

 

Programma:

 

09.00-09.45 uur: inloop met koffie en thee

 

09.45-10.00 uur: opening door rector magnificus van de Universiteit Utrecht prof. dr. Bert van der Zwaan

 

10.00-10.15 uur: introductie door dagvoorzitter em. prof. dr. M.F. Kramer (Universiteit Utrecht)

 

10.15-11.00 uur: Lezing dr. Liesbeth van de Grift (Universiteit Utrecht, Uglobe)

 

11.00-11.45 uur: Lezing dr. Karel Berkhoff (NIOD, Universiteit van Amsterdam)

 

11.45-12.45 uur: Lunch

 

12.45-13.30 uur: Lezing Nicolaas Kraft van Ermel (Rijksuniversiteit Groningen, Nederland-Rusland Centrum)

 

13.30-14.15 uur: Lezing Olaf Tempelman (De Volkskrant)

 

14.15-14.45 uur: Discussie o.l.v. dr. Jolle Demmers (Universiteit van Utrecht)

 

14.45-15.00 uur: afsluiting

 

15.00-16.15 uur: borrel

Lees meer
pagina >   totaal items: 37

Advertentie