Voor een juiste weergave van de site dient u javascript in te schakelen
Login voor leden
email
password

Kascommissie


Jaarlijks benoemt de Algemene Ledenvergadering uit haar midden een Kascommissie. De Kascommissie controleert de rekeningen van de vereniging en de verantwoording door het bestuur en de penningmeester in het bijzonder. Vervolgens brengt de Kascommissie verslag uit aan de Algemene Ledenvergadering en geeft tevens een niet-bindend advies over de goedkeuring van de rekening en verantwoording.

 

Leden:

Lars op de Laak (penningsmeester 2016 - 2017)

Gerben Hospers (commissaris extern 2016 - 2017)

Marco Hol (penningmeester Ouderdagcommissie 2017 - 2018)

 

 

Laatste nieuws

Advertentie