Voor een juiste weergave van de site dient u javascript in te schakelen
Login voor leden
email
password

Lid worden


AANMELDFORMULIER

voorwaarden

 

Contributie

De contributie voor de UHSK is door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld op € 18,00 per jaar. Elke wijziging van dit bedrag zal tijdig worden aangekondigd. De afschrijving van de contributie vindt eenmaal per jaar, rond november, plaats.

 

Opzegging

Het lidmaatschap loopt per collegejaar. Opzegging van het lidmaatschap geschiedt door schriftelijke kennisgeving aan de UHSK vóór 1 september. Opzeggingen na 1 september gaan pas het jaar daarop in. Restituties worden na die datum niet verstrekt. Na opzegging wordt de machtiging ingetrokken en vinden er geen afschrijvingen plaats.

 

Machtiging

Ondergetekende wordt lid van de Utrechtse Historische Studentenkring (UHSK) en verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de UHSK om jaarlijks de contributie zoals vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering (€ 18,00 per jaar) van zijn/haar bankrekening af te schrijven.

Ja, ik accepteer de voorwaarden

Voorletters en achternaam *

Roepnaam *

Straat en huisnummer *

Postcode *

Plaats *

Telefoonnr. *

Geboortedatum *

Email adres *

IBAN *

Adresgegevens ouders / verzorgers

Straat en huisnummer

Postcode

Plaats

Telefoon *

CAPTCHA Image

Voer code in *

* Verplicht in te vullen velden

Nieuwsoverzicht

Advertentie