Voor een juiste weergave van de site dient u javascript in te schakelen
Login voor leden
email
password

Disclaimer aangaande opzegging


Betreffende de opzegging van het lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt per collegejaar. Opzegging van het lidmaatschap geschiedt door schriftelijke kennisgeving aan de UHSK vóór 1 september. Opzeggingen vanaf of na 1 september gaan pas het jaar daarop in. Restituties worden na die datum niet verstrekt. Na opzegging wordt de machtiging ingetrokken en vinden er geen afschrijvingen plaats.

Laatste nieuws

Advertentie