Voor een juiste weergave van de site dient u javascript in te schakelen
Login voor leden
email
password

Nieuws


SVO Symposium

datum: 21-02-2017

Op dinsdagavond 7 maart organiseert het SVO een symposium voor alle studenten aan de faculteit Geesteswetenschappen over de Europese identiteit. Bij de verkiezingen in maart is Europa een van de belangrijkste thema's. In hoeverre is er een Europese identiteit en welke rol speelt deze bij het slagen van het Europese project? Vanuit verschillende hoeken zullen drie sprekers de Europese cultuur en identiteit en de invloed daarvan behandelen. Het SVO Symposium zal plaatsvinden in de Maskeradezaal in het Academiegebouw. Tijdens het symposium is er gratis koffie en thee. Na afloop krijg je een consumptiemuntje voor de naborrel.
De komende tijd zullen op de Facebookpagina de sprekers worden geïntroduceerd.
Je kan je inschrijven door te mailen naar svosymposiumutrecht@gmail.com en €2,- over te maken naar NL74 INGB 0000 4463 43o.v.v. ‘SVO Symposium [naam+achternaam]’.
Wat: SVO Symposium: Europese Identiteit
Waar: Maskeradezaal, Academiegebouw.
Wanneer: 7 maart. Inloop 19u00, start 19u15.

Nieuwsoverzicht

Coachproject van start!
Komend academisch jaar zal de alumnicommissie een nieuw project lanceren, namelijk een coachproject. Dit project houdt in dat studenten gekoppeld worden aan een alumnus. Op deze manier wordt er een relatie opgezet tussen studenten en de alumnus, zodat de student zich kan oriënteren en eventueel al een netwerk kan opbouwen in de desbetreffende beroepscategorie en de alumnus een ervaring als coach opdoet. Kortom, er wordt van elkaar geleerd.
Wij hebben de alumni al benaderd of zij willen participeren in dit project en in welke sectoren zij gewerkt hebben of op dit moment werken. Dit om het voor ons makkelijker te maken om student en alumnus te koppelen en zodat de student kan aangeven in welke sector hij/zij geïnteresseerd is en zich wil verdiepen. De alumni zijn:
 
Rene boekman - Sector: ICT, Onderwijs
Functie: ICT analist, docent hoge school.
 
Carl Bekx - Sector: Overheid (gemeente)
Functie: Recordbeheerder (digitaal archiefsbeheer)
 
Wouter Le Febre - Sector: Publieke sector. Functie: business analist/projectleider: informatiemanagement.
 
Symke Haverkamp - Sector: Onderwijs en Overheid.
Functie: directie secretaris, gemeente woerden.
 
Rob Damwijk - Sector: Onderwijs. Functie: directeur bestuurder speciaal onderwijs.
 
Tim Wencker - Sector: Defensie. Functie: Aspirant officier landmacht.
 
Danielle Van Den Burg - Sector: Overheid en zzp'er
Functie: Beleidsadviseur en kindercoach
 
Marjet van Zuijlen - Sector: Politiek en bedrijfsleven.
Functie: Commissaris consultant loopbaancoach.
 
Bij de aanmeldingen voor de sectoren geldt, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dus meld je snel aan!
Op 1 oktober 2016 wordt er een plenaire bijeenkomst georganiseerd waarbij de alumni en de studenten elkaar kunnen leren kennen en waarbij het project nog wat uitgebreider wordt uitgelegd. Verder is het de bedoeling dat de aan elkaar gekoppelde student en alumnus door het jaar heen zelfstandig contact houden, zodat de relatie op peil wordt gehouden en de student bijvoorbeeld een keer zou kunnen meelopen bij de desbetreffende alumni. Halverwege het jaar wordt er nog een plenaire reflectie bijeenkomst georganiseerd, om te kijken hoe het contact zich onderhoudt. 
Je kunt je voorkeur mailen naar 
alumnicommissie.uhsk@gmail.com voor 26-09-2016
Het is belangrijk dat je, indien je je aanmeldt, aanwezig bent bij de eerste bijeenkomst op zaterdag 1 oktober. Kun je echter niet bij deze bijeenkomst aanwezig zijn, zet dit dan in je aanmeldingsmail.
 
Met vriendelijke groet,
 
De Alumnicommissie der Utrechtse Historische Studentenkring
Lees meer >
12-09-2016

Advertentie