Voor een juiste weergave van de site dient u javascript in te schakelen
Login voor leden
email
password

Nieuws


SVO Symposium

datum: 21-02-2017

Op dinsdagavond 7 maart organiseert het SVO een symposium voor alle studenten aan de faculteit Geesteswetenschappen over de Europese identiteit. Bij de verkiezingen in maart is Europa een van de belangrijkste thema's. In hoeverre is er een Europese identiteit en welke rol speelt deze bij het slagen van het Europese project? Vanuit verschillende hoeken zullen drie sprekers de Europese cultuur en identiteit en de invloed daarvan behandelen. Het SVO Symposium zal plaatsvinden in de Maskeradezaal in het Academiegebouw. Tijdens het symposium is er gratis koffie en thee. Na afloop krijg je een consumptiemuntje voor de naborrel.
De komende tijd zullen op de Facebookpagina de sprekers worden geïntroduceerd.
Je kan je inschrijven door te mailen naar svosymposiumutrecht@gmail.com en €2,- over te maken naar NL74 INGB 0000 4463 43o.v.v. ‘SVO Symposium [naam+achternaam]’.
Wat: SVO Symposium: Europese Identiteit
Waar: Maskeradezaal, Academiegebouw.
Wanneer: 7 maart. Inloop 19u00, start 19u15.

Nieuwsoverzicht

UHSK Onderzoeksparade 2017

Onderzoek naar het verleden, dat drijft zowel studenten als docenten van de opleiding Geschiedenis. Maar wat onderzoeken de docenten nu precies, waarom moeten we dat weten en hoe zou jij als student aan dat onderzoek kunnen bijdragen - bijvoorbeeld in een paper of scriptie? Om de uitwisseling van onderzoeksideeën en –resultaten te bevorderen, organiseren de UHSK en het departement GKG op 19 mei een ‘Onderzoeksparade’.

De Onderzoeksparade zal in het teken staan van de stand van de wetenschap binnen het departement. Onder de titel ‘Waarom willen we dit weten?’ zullen docenten van de leerstoelgroepen Oudheid, Middeleeuwen, Politieke geschiedenis, Internationale Betrekkingen, Cultuurgeschiedenis enSociaal Economische geschiedenis hun huidig of pas afgerond onderzoek presenteren en de toegevoegde waarde hiervan binnen én buiten de academische wereld.

De Onderzoeksparade zal worden geopend door dr. Dirk van Miert, universitair docent vroegmoderne cultuurgeschiedenis. Dirk van Miert heeft onlangs een grote onderzoeksbeurs verworven en legt zich toe op de intellectuele geschiedenis van (vroeg)modern Europa en in het bijzonder op onder andere kennisgeschiedenis, universiteitsgeschiedenis en geleerdennetwerken. Tijdens zijn openingslezing 'Voor en achter het historisch onderzoek' zal hij ingaan op het grote belang dat het doen van onderzoek heeft voor de wetenschap.

Na de presentaties van de onderzoeken zal er een korte discussie georganiseerd worden waarin studenten en onderzoekers met elkaar in debat kunnen gaan over de onderwerpen die aan bod zijn gekomen en het belang van onderzoek in het algemeen.
Daarna is er gelegenheid tot napraten tijdens de borrel. 

Het gehele programma zal er als volgt uitzien:

opening
13:00-13:10 Opening Onderzoeksparade door UHSK
13:10-13:30 Openingslezing door dr. Dirk van Miert – Voor en 
achter historisch onderzoek 

Onderzoek eerste ronde

13:30-13:45 dr. Rachel Gillett (Cultuurgeschiedenis) – Pop culture 
as primary source: Researching race and nation 
through music and sports

13:45-14:00 dr. Rolf Strootman (Oudheid) – Globalisering in de 
Oudheid: de eerste wereldrijken en het ontstaan van 
de Zijderoute (ca. 550-150 v.C.)

14:00-14:15 dr. Eleni Braat (Internationale Betrekkingen) – 
Geheim, macht en politieke legitimiteit

14:15-14:45 pauze

Onderzoek tweede ronde

14:45-15:00 prof. dr. Mariken Teeuwen (Middeleeuwen) – 
Speuren naar lezers in middeleeuwse boeken: de 
inbreng van studenten in een NWO gefinancierd 
onderzoeksproject

15:00-15:15 dr. Sarah Carmichael (Economische en sociale 
geschiedenis) – Vrouwen in de economische en 
sociale geschiedenis

15:15-15:30 Politieke Geschiedenis – TBA

15:30-16:00 Discussie studenten en onderzoekers door prof. dr. 
Maarten Prak.

16:00-17:00 Gratis borrel café Hofman. 

Aanmelden voor deze Onderzoeksparade kan door een mail te sturen naar info@uhsk.nl.

Let op: Voor de Onderzoeksparade is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar dus meld je snel aan!

Lees meer >
08-05-2017

Advertentie