Voor een juiste weergave van de site dient u javascript in te schakelen
Login voor leden
email
password

Nieuws


Holocaust Memorial Day

datum: 02-12-2016

Commissioned by the executive board of Utrecht University, the Utrechtse Historische Studentenkring annually organises a Holocaust memorial day. In 2017, this day will take place on the 20th of January in the Academy building of Utrecht University. The programme of the day will consist of four lectures and a discussion round. The overarching theme is the role that societal institutions (may) have played during the Holocaust. After an introductory lecture by prof. dr. Peter Romijn from the NIOD, three case studies will be explored; dr. Regina Grüter (NIOD) will speak about the Dutch Red Cross during the Second World War, legal philosopher dr. mr. Derk Venema (Radboud University Nijmgegen) will delve into Dutch legal institutions during World War Two, and prof. dr. Leen Dorsman will discuss Utrecht University during the Holocaust. Everybody is welcome, entrance is free, and lunch and drinks afterwards will be taken care of. Lectures will be held in English.

If you would like to visit this day, you can sign up by sending an e-mail to holocaustmemorialday@uhsk.nl.

Schedule:
09.30-10.00: entry with coffee and tea
10.00-10.15: opening by Utrecht University’s rector prof. dr. Bert van der Zwaan
10.15-10.30: Introduction by head of the day prof. dr. Johannes Houwink ten Cate
10.30-11.15: Lecture prof. dr. Peter Romijn
11.15-12.00: Lecture dr. Regina Grüter
12.00-13.00: Lunch
13.00-13.45: Lecture dr. mr. Derk Venema
13.45-14.30: Lecture prof. dr. Leen Dorsman
14.30-15.00: Discussion round
15.00-15.15: End of day programme
15.15-16.30: Drinks

Nieuwsoverzicht

UHSK: Liftwedstrijd

Het jaar is pas net begonnen maar het eerste uitstapje naar het buitenland staat alweer voor de deur! Op 8 oktober zal de UHSK gaan liften naar een nog onbekende bestemming. Ga die duimen maar vast trainen want de competitie is fel! Wanneer iedereen is aangekomen op plaats van bestemming kunnen we genieten van alle gekke verhalen en het lokale nachtleven gaan ontdekken. Op 9 oktober kan iedereen heerlijk uitrusten en zal de UHSK jullie weer veilig thuisbrengen. 
Vanaf maandag 19 september 10.00 kan je je in teams van twee opgeven op de UHSK-kamer, Dit moeten gemengde koppels of man-man koppels zijn. Er is slechts plek voor 14 koppels, waarvan 7 teamplekken gereserveerd zijn voor eerstejaars (dit mag ook een eerstejaars met een ouderejaars zijn). Wacht dus niet te lang! De prijs bedraagt €45 per persoon.


Praktische informatie:
Prijs: €45
Start inschrijving: maandag 19 september 10.00
Datum: 8 en 9 oktober
Bestemming: Onbekend!

________________________________________

The year has just begun, but we’re already getting ready for the first trip abroad! On 8 October the UHSK will hitchhike to an unknown destination. Start training your thumbs because the competition is fierce! When everyone has arrived at the destination, we can exchange all our crazy stories and enjoy the local nightlife. On October 9 anyone can rest while the UHSK will bring you home safely.
From Monday September 19 at 10:00 you can sign up in teams of two at the UHSK room, these must be mixed couples or male-male couples. There is only place for 14 couples, of which seven team spots are reserved for freshmen (this may also be a freshman with a senior). The price is € 45 per person.


Practical information:
Price: €45
Start sign up: Monday 19 September 10.00
Date: 8 and 9 October
Destination: Unknown!

Lees meer >
01-10-2016
Coachproject van start!
Komend academisch jaar zal de alumnicommissie een nieuw project lanceren, namelijk een coachproject. Dit project houdt in dat studenten gekoppeld worden aan een alumnus. Op deze manier wordt er een relatie opgezet tussen studenten en de alumnus, zodat de student zich kan oriënteren en eventueel al een netwerk kan opbouwen in de desbetreffende beroepscategorie en de alumnus een ervaring als coach opdoet. Kortom, er wordt van elkaar geleerd.
Wij hebben de alumni al benaderd of zij willen participeren in dit project en in welke sectoren zij gewerkt hebben of op dit moment werken. Dit om het voor ons makkelijker te maken om student en alumnus te koppelen en zodat de student kan aangeven in welke sector hij/zij geïnteresseerd is en zich wil verdiepen. De alumni zijn:
 
Rene boekman - Sector: ICT, Onderwijs
Functie: ICT analist, docent hoge school.
 
Carl Bekx - Sector: Overheid (gemeente)
Functie: Recordbeheerder (digitaal archiefsbeheer)
 
Wouter Le Febre - Sector: Publieke sector. Functie: business analist/projectleider: informatiemanagement.
 
Symke Haverkamp - Sector: Onderwijs en Overheid.
Functie: directie secretaris, gemeente woerden.
 
Rob Damwijk - Sector: Onderwijs. Functie: directeur bestuurder speciaal onderwijs.
 
Tim Wencker - Sector: Defensie. Functie: Aspirant officier landmacht.
 
Danielle Van Den Burg - Sector: Overheid en zzp'er
Functie: Beleidsadviseur en kindercoach
 
Marjet van Zuijlen - Sector: Politiek en bedrijfsleven.
Functie: Commissaris consultant loopbaancoach.
 
Bij de aanmeldingen voor de sectoren geldt, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dus meld je snel aan!
Op 1 oktober 2016 wordt er een plenaire bijeenkomst georganiseerd waarbij de alumni en de studenten elkaar kunnen leren kennen en waarbij het project nog wat uitgebreider wordt uitgelegd. Verder is het de bedoeling dat de aan elkaar gekoppelde student en alumnus door het jaar heen zelfstandig contact houden, zodat de relatie op peil wordt gehouden en de student bijvoorbeeld een keer zou kunnen meelopen bij de desbetreffende alumni. Halverwege het jaar wordt er nog een plenaire reflectie bijeenkomst georganiseerd, om te kijken hoe het contact zich onderhoudt. 
Je kunt je voorkeur mailen naar 
alumnicommissie.uhsk@gmail.com voor 26-09-2016
Het is belangrijk dat je, indien je je aanmeldt, aanwezig bent bij de eerste bijeenkomst op zaterdag 1 oktober. Kun je echter niet bij deze bijeenkomst aanwezig zijn, zet dit dan in je aanmeldingsmail.
 
Met vriendelijke groet,
 
De Alumnicommissie der Utrechtse Historische Studentenkring
Lees meer >
12-09-2016

Advertentie