Voor een juiste weergave van de site dient u javascript in te schakelen
Login voor leden
email
password

Nieuws


Politiek café!

datum: 14-02-2014

Woensdag 12 februari kwamen de grootste politieke partijen van Utrecht samen in het Academiegebouw voor een debat, georganiseerd vanuit de UHSK, onder leiding van dr. mr. F. W. Lantink. Het debat was opgezet vanwege de naderende gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart en bood een kans aan alle aanwezige partijen om hun beleid uiteen te zetten en toe te lichten, alsmede met elkaar in discussie te gaan.  Afgevaardigden van de partijen waren Steven de Vries (GroenLinks), Ilse Raaijmakers (PvdA), André van Schie (VVD), Milos Todorovic (SP), Jony Ferket (D66), Maarten van Ooijen (CU), Maarten Rigter (Nederland Duurzaam), en Steven Menke (Student & Starter). Nederland Duurzaam en Student & Starter zijn beide nieuwe partijen, die dit jaar voor de eerste keer meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Drie thema’s gaven structuur aan de avond: (1) Wonen en werken, (2) Duurzaamheid, ontwikkeling en bereikbaarheid en (3) Participatie, met als slotvraag wat de rechten en plichten van een Utrechter zijn. In een afsluitende ronde kregen alle afgevaardigden nog een kans het publiek in een paar zinnen te overtuigen van het belang om op hun partij te stemmen, wat de meesten tevens gebruikten om alle Utrechters op te roepen überhaupt te stemmen, ongeacht partijkeuze.   

 

Klik hier voor meer foto's!

Nieuwsoverzicht

Advertentie