Voor een juiste weergave van de site dient u javascript in te schakelen
Login voor leden
email
password

Nieuws


Statutencommissie

datum: 12-09-2016

Op de afgelopen Algemene Ledenvergadering is er gestemd voor het oprichten van een statutencommissie. Deze zal in het studiejaar 2016-2017 worden opgestart en heeft als taak om de statuten door te lopen en waar nodig wijzigingen voor te dragen. In de statuten staan de belangrijkste regels voor de UHSK. De commissie zal in de loop van het jaar de statuten doornemen en kijken waar er aanpassing nodig is. Heb jij ervaring met statuten, heb je goede ideeën voor de vereniging of ben je gewoon erg enthousiast om met de statuten aan de slag te gaan? Dan zoeken we jou!
Aanmelden kan door een korte motivatie voor 23 september naar info@uhsk.nl te sturen. Vermeld in je sollicitatie waarom je denkt een bijdrage te kunnen leveren voor de fundamenten van de vereniging. Als je bepaalde dingen opgevallen zijn aan de statuten, laat ons dat dan ook weten in je motivatiebrief!

Nieuwsoverzicht

Almanak reserveringslijst

Dames en heren, groot nieuws! Met trots presenteert de Almanakcommissie ‘Delirium’, de UHSK-Almanak voor het 18e lustrum. Maandenlang heeft de Almanakcommissie hard gewerkt om de mooiste verhalen en de meest hilarische anekdotes van de afgelopen vijf UHSK-jaren te verzamelen. Deze zoektocht is op delirische wijze vastgelegd in een spectaculaire almanak die over een maand gepresenteerd wordt tijdens de lustrumweek. Op de diesborrel op 2 maart in De Vingerhoed zal de almanak gepresenteerd worden, maar om zeker te zijn van een almanak kan je er nu al een reserveren.

 

Als je op de reserveringslijst wil komen, moet je:

 

  1. Een mail sturen naar Almanakcommissie@uhsk.nl met als titel ‘Reservering Almanak + JE NAAM’
  2. 15 euro overmaken naar NL39 INGB 0005 3603 14 onder vermelding ‘Reservering Almanak + JE NAAM’

Je komt alleen op de reserveringslijst als je deze beide acties onderneemt. Als je hebt gereserveerd kan je je almanak afhalen op de onthullingsborrel, of op de kamer na 2 maart.

 

Mocht je in het buitenland verblijven en niet in staat zijn om de almanak af te halen in Utrecht, dan kan deze eventueel verstuurd worden. Geef dit aan in je reserveringsmail. 

Lees meer >
01-03-2016
Symposium 'De crisis van de democratie'

Het vertrouwen in democratische instellingen is laag. De opkomst bij verkiezingen loopt terug. Steeds minder mensen zijn lid van een politieke partij. Burgers zijn van mening dat politici niet naar hen luisteren. Het duurt weken of zelfs maanden voor een regering is gevormd. En indien een regering eindelijk is gevormd duurt het jaren voor die ene brug is gebouwd. Dit zijn enkele symptomen waaraan onze huidige democratie lijdt. Verkeert onze democratie in een crisis?

De historicus David van Reybrouck geeft in zijn boek Tegen Verkiezingen aan dat de huidige westerse democratieën lijden aan een legitimiteits- en efficiëntiecrisis. Uit recentelijk onderzoek van het CPB ‘Meer democratie, minder politiek’ blijkt dat het grootste deel van de Nederlanders achter het principe van democratie staat. Het geloof in de deze regeringsvorm is en blijft groot. Nederlanders zijn echter minder positief over de politiek, de praktische invulling van de democratie.

Het zou niet de eerste keer zijn dat een westerse democratie in een staat van crisis verkeert. In dit symposium is de democratische regeringsvorm vanuit historisch perspectief bekeken. Vier sprekers zullen u meenemen van de oudste Atheense democratie naar de eenentwintigste-eeuwse politiek in Italië. Naast een dag vol met interessante lezingen over dit actuele thema kunt u genieten van koffie, thee en een heerlijke lunch. De vier sprekers zullen in de komende week op deze pagina geïntroduceerd worden.

Dagprogramma:
 
09.00-09.30 uur: Inloop met koffie en thee
09.30-10.00 uur: Inleidend praatje van de dagvoorzitter dr. Mathieu Segers (Universiteit Utrecht)
10.00-10.45 uur: Pepijn Corduwener MA (Universiteit Utrecht) – 'Italië: een permanente crisis van de democratie?'
10.45-11.30 uur: prof. dr. Maarten Prak (Universiteit Utrecht) – Burgerschap in de vroegmoderne tijd.
11.30-12.15 uur: Lunch
12.15-13.00 uur: prof. dr. Josine Blok (Universiteit Utrecht) – De Atheense democratie
13.00-13:45 uur: Bastiaan Rijpkema LL. M. (Universiteit Leiden) – Weerbare democratie: de grenzen van democratische tolerantie
13.45-14.15 uur: Koffiepauze
14.15-15:00 uur: Slotdebat
15:00-16:00 uur: Borrel

Locatie: Zaal 7, Boothstraat 7, 3512 BT Utrecht

Toegangsprijs: 5 euro (incl. thee, koffie en lunch)

Kaarten kunnen verkregen worden door een email te sturen naar symposiumcommissie.uhsk@gmail.com én 5 euro over te maken naar NL39INGB0005360314 t.n.v. Utrechtse Historische Studentenkring onder vermelding van ‘symco + naam en achternaam’. Indien dit bedrag is ontvangen zult u een bevestiging per email ontvangen. De inschrijving sluit op 24 februari dus koop snel je kaartje!

Lees meer >
01-03-2016

Advertentie