Voor een juiste weergave van de site dient u javascript in te schakelen
Login voor leden
email
password

Geschiedenis


2001-nu: de UHSK als volwassen vereniging

Tijdens het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw heeft de UHSK zich ontwikkeld tot een volwassen vereniging.

 

Met ongeveer 1350 leden is de UHSK anno 2013 één van de grotere verenigingen in Utrecht, en de grootste vereniging binnen de Faculteit Geesteswetenschappen. De jaren na 2001 zagen een verdere voortzetting van het beleid van professionalisering en structurering. Zo zijn de commissies gestructureerd, zijn er nieuwe statuten aangenomen, en is er een Comité van Aanbeveling. Het symposium waar al veel gerenommeerde sprekers op afkwamen is een jaarlijkse aangelegenheid, evenals het gala dat in 2001 zijn intrede deed. Het toneelstuk werd al in 1997 geïntroduceerd, het Politiek Café in 2002. Daarnaast zijn er de excursies, weekenden, ouderdagen, feesten, borrels en sinds enkele jaren de Von der Dunk-lezing in het Academiegebouw. Ook organiseert de UHSK voor haar leden in samenwerking met Letteren Werkt! de carrièredag, en er zijn er de onderwijscommissie en de evaluatiedag. De UHSK-das, -mok en kussensloop, handdoek en kelnersmes werden geïntroduceerd. Het 82e bestuur introduceerde zelfs een vaandel met daarop de afbeelding van de Pegasus die het logo van de UHSK siert.

 

Een dergelijk scala aan activiteiten en zo’n ledental is uniek in de geschiedenis van deze vereniging. Dit alles had waarschijnlijk niet kunnen ontstaan zonder het beleid van vernieuwing en professionalisering dat eind jaren negentig werd opgestart. De UHSK heeft de periode die zij nu beleeft grotendeels hieraan te danken. In wezen is het hele proces van de periode 1985-2005 te kenschetsen als een langzaam proces van ‘normalisering’. De veranderingen die op verschillende punten werden geïntroduceerd, vaak tot ongenoegen van een oude garde, hebben ertoe geleid dat de UHSK een volwassen studievereniging werd. Aan het begin van de 21ste eeuw ziet men ook de commissieshirtjes toenemen, en het bestuur gaat in pak naar formele aangelegenheden. De UHSK werd daarnaast een politiek onafhankelijke studievereniging: voor alle geschiedenisstudenten, links of rechts.

Terug naar overzicht

Nieuwsoverzicht

Bekendmaking Docentenprijs 2018

Vorige week werden de winnaars van de Docentenprijzen bekendgemaakt op de Onderwijsparade van Utrecht University. Van de zeventien voorgedragen docenten behoorde onze dr. Saskia Stevens tot één van de drie genomineerden. Helaas mocht ze de prijs niet in de wacht slepen, maar dat neemt niet weg dat wij haar alsnog van harte feliciteren met deze ongekende prestatie. Voor ons is zij absoluut de winnaar! Waarom wij dat vonden? Dat blijkt uit het filmpje dat gemaakt werd voor de voordacht, wat hier te zien is!

Lees meer >
13-03-2018

Advertentie