Voor een juiste weergave van de site dient u javascript in te schakelen
Login voor leden
email
password

Geschiedenis


1998-2001: De UHSK profileert zich

Aan het einde van de jaren ’90 was er kritiek dat de UHSK te veel naar binnen gericht zou zijn. Het devies was: vernieuwen, uitbreiden en snel professionaliseren. De UHSK zoals we haar nu kennen begon vorm te krijgen.

 

In de jaren hierna werd het roer duidelijk en definitief omgegooid. In het ledenblad, dat inmiddels van ‘Route 66’ ‘Agora’ was geworden, verscheen een kritisch stuk, waarin de UHSK verweten werd teveel naar binnen gericht te zijn. Deze kritiek schoot een aantal mensen in het verkeerde keelgat, maar de schrijver stond niet alleen. Er bleken meer mensen te zijn die een proces van vernieuwing, uitbreiding en professionalisering voorstonden. Zo verscheen het bestuur 1998-1999, dat de geschiedenis is ingegaan als het bestuur dat de professionalisering van de UHSK is begonnen. Heel voorzichtig werd een begin gemaakt met bestuurskleding: men schafte zich bestuurs-afritsbroeken aan. Toch vielen op een heftige wisselings-ALV nog woorden als ‘uniformisering’ en ‘dictatuur’.

 

De UHSK trad nu meer naar buiten als dé vereniging voor alle geschiedenisstudenten. Men ging zich meer profileren, er werd een begin gemaakt met het werven van sponsoren, en er werden bestuursbeurzen aangevraagd. De contacten met andere verenigingen leidden tot het Pan Historisch Verband en het Full House-feest. Ook zaken als constitutieborrels, beleidsplannen, jaarverslagen en jaarafrekeningen werden in dit jaar geïnitieerd. Het ledenaantal groeide, niet in het minst dankzij de innige samenwerking met de IntroductieCommissie van de opleiding. Het leek erop dat de UHSK een ingrijpende metamorfose aan het ondergaan was.

 

Het bestuur 1999-2000 wist de ingezette veranderingen te continueren, als eerste met de aanschaf van bestuursblouses. In dit jaar nam de UHSK bovendien historisch tijdschrift Aanzet over. Door de fusie met de stichting die Aanzet uitgaf, kreeg de UHSK er twee belangrijke taken bij: het uitgeven van Aanzet, en het organiseren van de studieboekenverkoop voor de leden. Tot op heden is dit één van de belangrijkste activiteiten van de vereniging. Daarnaast werd de onderwijscommissie opgericht. Het lustrumbestuur van 2000-2001 had, naast het lustrum, de invoering van het BaMa-stelsel en nauwere contacten met docenten en alumni in haar beleidsplan staan. Er verscheen wederom een almanak, en de lustrumreis voerde met het vliegtuig naar Tunesië. De UHSK werd vanaf nu zeer effectief voorgesteld aan de eerstejaars op het introductiekamp.

Terug naar overzicht

Nieuwsoverzicht

Bekendmaking Docentenprijs 2018

Vorige week werden de winnaars van de Docentenprijzen bekendgemaakt op de Onderwijsparade van Utrecht University. Van de zeventien voorgedragen docenten behoorde onze dr. Saskia Stevens tot één van de drie genomineerden. Helaas mocht ze de prijs niet in de wacht slepen, maar dat neemt niet weg dat wij haar alsnog van harte feliciteren met deze ongekende prestatie. Voor ons is zij absoluut de winnaar! Waarom wij dat vonden? Dat blijkt uit het filmpje dat gemaakt werd voor de voordacht, wat hier te zien is!

Lees meer >
13-03-2018

Advertentie