Voor een juiste weergave van de site dient u javascript in te schakelen
Login voor leden
email
password

Geschiedenis


1994-1998: een nieuw tijdperk voor de UHSK

In de tweede helft van de jaren ’90 brak voor de vereniging een nieuw tijdperk aan. In 1996 werd het archief van de UHSK op orde gebracht en men dacht na over professionalisering van het ledenbestand en de administratie. 

 

Vier delen geschiedenis van de UHSK hebben inmiddels de revue gepasseerd. In deze geschiedenis is beschreven hoe de UHSK zich ontwikkelde: van een kleine kring geschiedenisstudenten voor de oorlog, tot een bloeiende vereniging in de jaren vijftig en zestig, tot de marxistische revolutie in de jaren zeventig. Er is geschreven over protocol en over grote lustra, over protesten bij promoties en een alternatief programma voor uitgelote studenten. In de jaren tachtig leek de vereniging te kwakkelen, maar langzaam krabbelde ze op, en daar is het vorige deel geëindigd. Inmiddels wordt het heden dicht genaderd. Daarmee wordt het schrijven van dit stuk lastiger: velen die het lezen zullen het hieronder beschrevene zelf nog hebben meegemaakt. De afstand wordt kleiner.

 

In 1992 was besloten dat de UHSK weer een bestuur zou krijgen. De stuurgroep bleef echter het besluitvormend orgaan van de vereniging; de nog uit 1982 stammende statuten bleven van kracht. Het scala aan activiteiten dat eind jaren tachtig, begin jaren negentig was opgezet bleef bestaan. Het eerste bestuur moest de taken voornamelijk zelf uitvinden. In deze tijd was het vrij normaal dat een bestuur twee jaar aanbleef: dit werd gezien als goed voor de continuïteit, en bovendien bestond er simpelweg weinig animo om een jaar bestuur te doen. Zo naderde men het lustrum van 1996. Hélen Heskes organiseerde het archief tot in de puntjes en schreef een uitgebreide geschiedenis van de vereniging, die opgenomen werd in de lustrumalmanak. De zeventigste dies van de UHSK werd uitgebreid gevierd, met een boottocht, een congres en diverse feesten.

 

Langzamerhand begint zich in de jaren na het lustrum echter een kentering af te tekenen binnen de UHSK. Het bestuur 1997-1998 stelde zich als eerste ten doel de organisatie van post en administratie te verbeteren. Er bestond geen gestructureerd ledenbestand, en veel raakte kwijt. Om het inmiddels 250 leden tellende bestand effectief te kunnen beheren, werd een Access-database in het leven geroepen. Daarnaast moesten de financiën worden aangepakt, en dan vooral de boekhouding van de commissies. Zo werd een fundament gelegd voor een financieel gezonde vereniging. Ook deed het bestuur van 1997-1998 iets opmerkelijks: het maakte first contact met andere studieverenigingen. Voor het eerst bezocht de UHSK borrels en recepties van andere verenigingen, waarbij het bestuur blijkens de almanak van 2001 van de ene verbazing in de andere viel. Dat een hedendaags UHSK-bestuur inmiddels uit volleerde borrelaars en receptiegangers bestaat moge duidelijk zijn.

Terug naar overzicht

Nieuwsoverzicht

Bekendmaking Docentenprijs 2018

Vorige week werden de winnaars van de Docentenprijzen bekendgemaakt op de Onderwijsparade van Utrecht University. Van de zeventien voorgedragen docenten behoorde onze dr. Saskia Stevens tot één van de drie genomineerden. Helaas mocht ze de prijs niet in de wacht slepen, maar dat neemt niet weg dat wij haar alsnog van harte feliciteren met deze ongekende prestatie. Voor ons is zij absoluut de winnaar! Waarom wij dat vonden? Dat blijkt uit het filmpje dat gemaakt werd voor de voordacht, wat hier te zien is!

Lees meer >
13-03-2018

Advertentie