Voor een juiste weergave van de site dient u javascript in te schakelen
Login voor leden
email
password

Geschiedenis


1982-1992: de vereniging recht haar rug

Naarmate de jaren ’80 vorderden nam de belangstelling voor de UHSK weer toe en kwamen er weer activiteiten van de grond. Bijvoorbeeld een groot internationaal congres op de Uithof en de viering van het lustrum van 1986. Eind jaren ’80 en begin jaren ’90 werden er blaadjes en commissies opgericht. De Aanzet stamt overigens als uit 1982. Tot slot verhuisde de UHSK in 1992 naar de Kromme Nieuwegracht 66. 

 

In 1986 wist men weer iets bijzonders neer te zetten. In dat jaar vierden behalve de UHSK namelijk ook de Universiteit Utrecht en het Instituut Geschiedenis lustrum. Deze gelegenheid werd te baat genomen om het grootste historische congres ooit in Nederland gehouden te organiseren. Dit congres droeg de naam ‘Balans en Perspectief’. Het werd gehouden op 22, 23 en 24 mei in de Uithof, en er was een groot aantal nationale en internationale sprekers uitgenodigd, waaronder prof. dr. J.C. Riley van Indiana University en prof. dr. G. Stedman Jones van Cambridge University. Daarnaast gaven veertien Nederlandse historici een visie op heden, verleden en toekomst van de geschiedbeoefening in Nederland. ‘Opmerkelijk is het feit’, aldus het mediabericht dat door de universiteit werd verspreid, ‘dat het congres geheel door studenten georganiseerd wordt.’

 

Minder is, dat voor de tentoonstelling over de geschiedenis van de vereniging allerlei archiefstukken werden opgevist en van plakkertjes en klittenband werden voorzien. Na afloop bleken deze helaas moeilijk te verwijderen, en zo werden de toegetakelde stukken ‘het eerste huishoudelijk reglement uit 1931, het gedicht uit 1951, de brieven van G.B.J. Hiltermann uit 1972‘ maar weer terug in een doos gestopt, die daarna nog twee verhuizingen moest overleven. In de jaren tachtig moeten er sowieso meer archiefstukken verloren zijn gegaan.

 

Van de Uithof verhuisde het Instituut in 1987 weer terug naar de binnenstad ‘dit maal naar het Lucas Bolwerk 5. Hier kende men enkele knusse jaren. De UHSK deelde hier ruimte met allerlei andere, grotendeels ter ziele gegane verenigingen en redacties, zoals DinaMiek, Quark, Braga, de Derde Kamer, SHT en Aanzet. Sporen hiervan zijn nog te vinden op de UHSK-kamer, en Aanzet bestaat uiteraard nog steeds. Aanzet werd in 1982 opgericht met het oog op methodiek en theorie van de geschiedenis. Hiervoor organiseerde men ook lezingen en studiedagen. Aanzet was onafhankelijk; het blad werd gefinancieerd door de verkoop van studieboeken.

 

Het jaar 1982 zag eveneens de oprichting van de Eerstejaarsraad. De EJR stond los van de UHSK en was bedoeld als overlegorgaan tussen de eerstejaars en de rest van het Instituut. Voor alle problemen rondom de studie konden eerstejaars hier terecht, en al vanaf het begin maakte de EJR de alternatieve studiegids. Daarnaast waren er een aantal blaadjes: ‘De Wortel’ was een uitgave van het Instituut, maar werd grotendeels geschreven door de UHSK. Vanaf 1974 bestond ‘De Boom’ als UHSK-ledenblad, welke na de verhuizing veranderde in ‘Lubo 5 Chronicle’. Activiteiten werd verzorgd door de activiteitencommissie. In 1986 en 1987 werden ook weer buitenlandse reizen gemaakt, naar Straatsburg en Trier. Het boekenfonds zag haar oprichting in 1986.

 

De feestcommissie, geleid door de ‘feestcommissie-goeroe’, later ‘feco-pip’ (feestcommissie primus inter pares), organiseerde in de Breekweek een feest. Hier, en op colleges, werden eventuele leden voornamelijk geworven. De stuurgroep plakte als collectief het ledenblad in elkaar. Al deze bedrijvigheid dreigde echter te verdwijnen, toen er opnieuw een verhuizing voor de deur stond: dit maal naar Kromme Nieuwegracht 22. Gezamenlijk protest had deze keer wel zin: en in 1992 werd er verhuisd naar Kromme Nieuwegracht 66.

Terug naar overzicht

Nieuwsoverzicht

Bekendmaking Docentenprijs 2018

Vorige week werden de winnaars van de Docentenprijzen bekendgemaakt op de Onderwijsparade van Utrecht University. Van de zeventien voorgedragen docenten behoorde onze dr. Saskia Stevens tot één van de drie genomineerden. Helaas mocht ze de prijs niet in de wacht slepen, maar dat neemt niet weg dat wij haar alsnog van harte feliciteren met deze ongekende prestatie. Voor ons is zij absoluut de winnaar! Waarom wij dat vonden? Dat blijkt uit het filmpje dat gemaakt werd voor de voordacht, wat hier te zien is!

Lees meer >
13-03-2018

Advertentie