Voor een juiste weergave van de site dient u javascript in te schakelen
Login voor leden
email
password

Geschiedenis


1968-1972: karakterverandering en ‘revolutie’

Ook de UHSK was door het revolutionaire elan van de jaren ’60 niet onberoerd gelaten. In de jaren ’70 accelereerde het revolutionaire gedachtegoed binnen de vereniging. De UHSK stond uiterst links in de studentenwereld, hetgeen soms tot heftige discussies leidde. Democratisering stond centraal, in die context begon de UHSK zich te bemoeien met het onderwijs en werd in 1972 de stuurgroep in het leven geroepen. De traditionele vereniging begon te veranderen.

 

In 1966 verlieten reünisten, die het veertigjarig bestaan van de UHSK kwamen vieren, geschokt het Instituut. Ze waren onaangenaam verrast door de veranderingen die de vereniging de laatste jaren had ondergaan: zo waren de disputen er bijvoorbeeld haast niet meer bij.

 

Begin jaren zeventig veranderde de UHSK radicaal van karakter. Van een gezelligheidsvereniging werd de UHSK een marxistisch getinte studentenvakbond, die in de studentenwereld uiterst links stond. Het bestuur werd afgeschaft, er werden discussies en demonstraties georganiseerd, er werd deelgenomen aan landelijke protestacties, het Academiegebouw werd bezet, en de voorzitter van de eerstejaarsraad was jarenlang een toonaangevend CPN`er.

 

Op welke wijze is deze verandering tot stand gekomen? Allereerst moet deze worden gezien tegen een achtergrond van een breder deel van de bevolking dat ging studeren, schaalvergroting van de universiteit en een verandering in de sociale achtergronden van de studenten. Overal ontstond langzaam een roep om democratisering, uitmondend in studentenopstanden en het revolutiejaar 1968.

 

Binnen de UHSK was de samenvoeging van de ‘studiecommissie’ en de UHSK van belang. Dit gebeurde in het jaar 1968-1969. Dit bracht grote veranderingen met zich mee voor het UHSK-bestuur: ‘Tot nu toe moest zo’n bestuur zich vooral bezig houden met het bevorderen van de sociale kontakten tussen de studenten onderling.‘ Daar is nu bijgekomen: het vertegenwoordigen van de studenten bij de diskussies over studieproblemen.’ In het jaarverslag 1968-1969 staat, dat het doel van het nieuwe bestuur voor dat jaar democratisering was.

 

Het blijkt dat dit niet zonder discussie ging: na de wisselings-ALV ging een boze groep naar een kamer om daar een ‘plan van actie’ op te stellen. Ook binnen het bestuur waren er nogal wat spanningen: de opvattingen van de verschillende leden liepen vaak zo uiteen dat er regelmatig knetterende ruzies te vieren waren.

 

In het jaar 1970-1971 werd zelfs de vraag gesteld of de UHSK nog wel zou moeten voortbestaan. Toch werd er een nieuw bestuur geïnstalleerd, dat zich vooral bezig wilde houden met studie-inhoudelijke zaken. Dit ging gepaard met enige uiterlijke veranderingen: het vorige bestuur had de aloude bestuurslinten al afgedaan, en vervangen door rode dassen. Dit bestuur nam aan het einde van haar bestuursjaar de linten mee, uit angst dat ze anders zouden verdwijnen. In 1972 vond namelijk de grote ommekeer plaats: de stuurgroep werd in het leven geroepen als besturend orgaan.

Terug naar overzicht

Nieuwsoverzicht

Bekendmaking Docentenprijs 2018

Vorige week werden de winnaars van de Docentenprijzen bekendgemaakt op de Onderwijsparade van Utrecht University. Van de zeventien voorgedragen docenten behoorde onze dr. Saskia Stevens tot één van de drie genomineerden. Helaas mocht ze de prijs niet in de wacht slepen, maar dat neemt niet weg dat wij haar alsnog van harte feliciteren met deze ongekende prestatie. Voor ons is zij absoluut de winnaar! Waarom wij dat vonden? Dat blijkt uit het filmpje dat gemaakt werd voor de voordacht, wat hier te zien is!

Lees meer >
13-03-2018

Advertentie